Redakcja Kontakt Opinie Dla okulistówLila Bernard

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrok WSA w Łodzi, I SA/Łd 1125/2005 wyjaśnia, że zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wymienionymi w art. 23, powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu.

Zakupu okularów korekcyjnych nie ma w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu – art. 23, kwalifikacja więc tego wydatku jako celowego i związanego z przychodem, który nastąpi lub zabezpieczeniem już osiągniętego przychodu należy każdorazowo do przedsiębiorcy samodzielnie lub może wystąpić on do urzędu skarbowego o pisemną interpretacje.

Postawa urzędów skarbowych jest niestety różna.

W wyjaśnieniach Urzędu Skarbowego w Ostrowii Mazowieckiej z 10 lutego 2004 r. (US1416/PD/415/4/2004) stwierdzono, że zakup okularów dla pośrednika ubezpieczeniowego może być uznany za koszt, pod warunkiem że będą wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności. Także w piśmie z 19 marca 2004 r. (US III/41517/04) Urząd Skarbowy w Grudziądzu dopuścił możliwość zaliczenia do kosztów wydatku na zakup okularów dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie budownictwa (projektowo-wykonawczego). Stwierdził przy tym, że wydatek związany z zakupem okularów powinien być potwierdzony dowodem, który będzie jednoznacznie świadczył o wykorzystaniu ich do pracy przy komputerze służącym prowadzonej działalności gospodarczej.

W dniu 26.01.2006 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu wydał postanowienie nr ZD/415- 01/056, w którym wyrażone stanowisko w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków na zakup szkieł korekcyjnych z powłoką antyrefleksyjną lub uznania tych wydatków za koszty uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - uznał za nieprawidłowe.

Zastrzeżenia urzędów skarbowych co do tego wydatku sprowadzają się generalnie do tego, iż jest to wydatek o charakterze osobistym. Jeśli będziemy w stanie udowodnić brak charakteru osobistego a jedynie związek i wpływ na przychód z wykonywanej działalności nie ma przeszkód by, zakwalifikować ten wydatek jako koszt uzyskania przychodu.

Autorka opracowania jest główną księgową w biurze rachunkowym KFK Melvins w Piasecznie.


Praca przy komputerze w konsekwencji może być początkiem naszych kłopotów ze zdrowiem. Czy wiecie co wpływa na Wasze samopoczucie podczas pracy przy komputerze i jak możecie sobie pomóc?
Ankieta dzięki uprzejmości


 
 
Copyright © Linea Optica 2008 - 2022